e-Notice Board

 
 
Picture of FMT - Trần Trung
TR15 + TR16 chú ý: Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội và Khách sạn Intercontinental Hanoi Landmark 72
by FMT - Trần Trung - Thursday, 10 May 2018, 3:47 PM
 

Thời gian: Từ 14h00 -15h30, thứ Sáu, ngày 11/5/2018

Địa điểm: Hội trường A1, Trường Đại học Hà Nội.

Đối tượng tham dự: toàn bộ sinh viên Du lịch khóa 2015 và khóa 2016.

(Edited by FMT - Trương Thu Thảo - original submission Wednesday, 9 May 2018, 10:35 PM)