e-Notice Board

 
 
Picture of FMT - Trương Thu Thảo
Kết quả điểm rèn luyện FB, TR S2 17-18
by FMT - Trương Thu Thảo - Thursday, 10 May 2018, 10:18 AM
 

Chào các bạn sinh viên,

Mời các bạn vào Study results===>Xét học bổng hàng kỳ để xem kết quả điểm rèn luyện của học kỳ II năm học 2017-2018.

Trân tọng.