e-Notice Board

 
 
Picture of FMT - Hoàng Hoa Liên
Kết quả điểm rèn luyện ngành AC& BA S2 17-18
by FMT - Hoàng Hoa Liên - Monday, 14 May 2018, 9:33 AM
 

Chào các bạn sinh viên,

Mời các bạn vào Study results===>Xét học bổng hàng kỳ để xem kết quả điểm rèn luyện của học kỳ II năm học 2017-2018.

Trân trọng.