e-Notice Board

 
 
Picture of FMT - Trần Trung
Khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2018
by FMT - Trần Trung - Friday, 8 June 2018, 2:12 PM
 

Thân gửi các em sinh viên,
Một trong những nhiệm vụ của công tác đảm bảo chất lượng tại cơ sở giáo dục đại học là thu thập ý kiến phản hồi của người học trước khi tốt nghiệp để tiếp thu và điều chỉnh chương trình đào tạo (CTĐT) nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục. Nhà trường trân trọng đề nghị các em cung cấp thông tin theo các nội dung dưới đây bằng cách chọn ô phù hợp hoặc điền thông tin vào khoảng trống.

 https://goo.gl/Xbx2ha

Dữ liệu khảo sát được sử dụng chỉ với mục đích nghiên cứu và các thông tin cá nhân hoàn toàn được bảo mật.

Thời hạn trước 11/6/2018