e-Notice Board

 
 
Picture of FMT - Trương Thu Thảo
Danh sách công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2018
by FMT - Trương Thu Thảo - Friday, 22 June 2018, 4:45 PM
 

Chào các bạn sinh viên,

Mời các bạn vào trang web của Trường Đại học Hà Nội hoặc vào đường link dưới đây để xem danh sách công nhận tốt nghiệp, danh sách cấp bằng tốt nghiệp khóa 2014-2018.

Link: https://bit.ly/2luiw4O

Trân trọng.