e-Notice Board

 
 
Picture of FMT - Trần Trung
Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016
by FMT - Trần Trung - Wednesday, 12 September 2018, 8:20 AM
 

Thân gửi Anh/Chị cựu sinh viên Trường Đại học Hà Nội,
Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp ngành đào tạo và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, Trường Đại học Hà Nội triển khai khảo sát về tình trạng việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp năm 2016. Nhà trường trân trọng đề nghị Anh/Chị cung cấp thông tin theo các nội dung tại đường link dưới đây bằng cách đánh dấu vào ô phù hợp hoặc điền thông tin vào các khoảng trống. Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong khảo sát hoàn toàn được bảo mật.

Link: https://goo.gl/bR9ttE

Thời hạn thực hiện khảo sát: trước ngày 17/9/2018.