e-Notice Board

 
 
Picture of FMT - Trần Trung
Hội trường lớn mở cửa cho sinh viên nghỉ trưa
by FMT - Trần Trung - Friday, 14 September 2018, 12:46 PM
 

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Phòng Công tác SV&QHDN xin được thông báo tới các đơn vị đào tạo về việc mở cửa Hội trường lớn phục vụ sinh viên nghỉ ngơi buổi trưa tại Trường. Cụ thể:

Thời gian: Từ 11h15 đến 12h30 buổi trưa các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

Địa điểm: Hội trường lớn – Trường Đại học Hà Nội

Sinh viên nghỉ trưa tại Hội trường lưu ý:

  • Bảo quản tài sản cá nhân phòng tránh kẻ gian lấy cắp;
  • Giữ gìn vệ sinh quanh khu vực Hội trường;
  • Tuân thủ các quy định về giữ gìn tài sản và các trang thiết bị của Nhà trường tại Hội trường lớn;

Trân trọng thông báo,

Phòng Công tác SV&QHDN.