e-Notice Board

 
 
Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thông báo gia hạn thời gian nộp học phí.
by FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh - Monday, 1 October 2018, 4:20 PM
 

Chào các em,

Nhà trường gửi thông báo gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ I năm học 2018- 2019 như sau:

Thu đến hết ngày 12/10/2018. Sinh viên nộp học phí qua thẻ ATM đã mở tại ngân hàng đến hết ngày 12/10/2018.

Chi tiết công văn trong file đính kèm.

FMT Admin