e-Notice Board

 
 
Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thông báo v/v làm thủ tục xét miễn giảm học phí học kỳ 1 năm 2018-2019
by FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh - Thursday, 4 October 2018, 10:32 AM
 

Hiện tại phòng CTSV đang làm thủ tục xét miễn giảm học phí học kỳ 1 năm 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy. Hiện này đã hết hạn nộp hồ sơ xét Miễn giảm tuy nhiên có 3 em sinh viên khoa QTKD vẫn chưa lên nộp hồ sơ, 

1. Lê Phạm Thanh Tú lớp 3TC15

2. Nguyễn Trúc Quỳnh lớp 1TC17

3. Phạm Thị Hà Phương lớp 4K17

Các em có tên nêu trên khẩn trương làm thủ tục với cô Nhung phòng 102B.

FMT Admin