e-Notice Board

 
 
Picture of FMT - Trần Trung
Thông báo chương trình tham quan Nhà máy Acecook Việt Nam
by FMT - Trần Trung - Thursday, 11 October 2018, 8:47 AM
 

Với mục đích giúp sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các doanh nghiệp, Nhà trường tổ chức chương trình tham quan Nhà máy Acecook Việt Nam:

- Thời gian:  từ 7:00- 11:30, thứ 4 ngày 17/10/2018

Chi tiết theo file gửi kèm

- Đăng ký trực tuyến: https://goo.gl/forms/OzxgTrI35IPpY0Dp1

- Đăng ký trực tiếp tại phòng 103 nhà C.

Trân trọng.

Phòng Công tác SV&QHDN