e-Notice Board

 
 
Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Quyết định kèm danh sách v/v cấp HBKKHT học kỳ 2 năm học 2017-2018 cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2015, 2016 và 2017. Quyết định kèm danh sách miễn giảm học phí học kỳ I năm học 18-19 cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2015, 2016.
by FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh - Monday, 12 November 2018, 2:40 PM
 

Chào các em,

Phòng CTSV và QHDN  thông báo  Quyết định kèm danh sách.

Nhấn vào link để xem quyết định. : https://drive.google.com/drive/folders/1cFlPFQXyg85_zfwSV_BJ7i6vjHIsYAqV?usp=sharing

FMT Admin