Student Exchange Programs

This forum is to introduce and discuss exchange programs.

Page:  1  2  3  4  5  ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
Thông báo tuyền sinh viên đi học trao đổi tại Hàn Quốc & Bỉ năm học 2018-2019 Picture of FMT - Hoàng Hoa Liên FMT - Hoàng Hoa Liên 0 Sat, 21 Apr 2018, 4:59 PM
Thông báo HB trao đối sinh viên Eramus- Trường Palermo năm học 2018-2019 Picture of FMT - Hoàng Hoa Liên FMT - Hoàng Hoa Liên 0 Mon, 5 Mar 2018, 9:03 AM
Học bổng Erasmus Trường ĐH Ca'sFoscari Venice S1 18-19 Picture of FMT - Hoàng Hoa Liên FMT - Hoàng Hoa Liên 0 Thu, 8 Feb 2018, 9:03 AM
Học bổng Erasmus tại trường ĐH Urbino Italia Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 Wed, 8 Nov 2017, 2:50 PM
Học bổng Eramus tại trường ĐH Modena Italia Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 Tue, 31 Oct 2017, 2:14 PM
Chương trình trao đổi tại ĐH Kangwon Hàn Quốc Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 Mon, 23 Oct 2017, 3:47 PM
Học bổng Erasmus tại trường Đh Palermo Italia HK 1 năm 17-18 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 Mon, 23 Oct 2017, 2:57 PM
Học bổng Erasmus tại trường Cassino Kỳ 2 năm học 2017-2018 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 Wed, 11 Oct 2017, 11:03 AM
Chương trình trao đổi Mobis Musa (Italia) Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 Mon, 5 Jun 2017, 2:22 PM
Chương trình trao đổi tại ĐH Sejong, Hàn Quốc Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 Wed, 26 Apr 2017, 10:14 PM
Page:  1  2  3  4  5  ()