e-Notice Board

 
 
Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thông báo danh sách nợ học phí học kỳ I năm học 2017-2018
by FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh - Thursday, 21 September 2017, 9:27 AM
 

Chào các em,

Một số em sinh viên chưa nộp học phí các em xem file đính kèm để  biết số TK của mình nộp tiền chậm nhất ngày 21/09/2017. Vì cuối ngày 21/9/2017 Ngân hàng thu lần cuối, những bạn nào không đóng sẽ bị phạt nộp muộn.

Thẻ Ngân hàng SV sẽ nhận dưới thư viện.

Trân trọng.