e-Notice Board

 
 
Picture of FMT - Đỗ Vân Anh
Hội thảo định hướng nghề nghiệp và cơ hội thực tập
by FMT - Đỗ Vân Anh - Friday, 22 September 2017, 9:37 AM
 

Các em sinh viên thân mến/Dear students, 

Khoa QTKD-DL phối hợp với ACCA tổ chức hội thảo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên năm cuối và cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp lớn. 

FMT in collaboration with ACCA organises a career orientation workshops for final year students with opportunity for internship with big corporations. 

Thời gian: 17h - 19h30, thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2017

Timing: 17h - 19h30, Thursday 28th Sept 2017

Địa điểm: P102 nhà C

Venue: 102C

Đối tượng: Sinh viên năm cuối Khoa QTKD-DL và các sinh viên khác có quan tâm

Target audience: Final year students (AC14, AC15 compulsory)

Bắt buộc: Sinh viên K14, K15 ngành kế toán (attendance will be checked)

Khoa QTKD mong muốn mang lại nhiều lợi ích thiết thực về cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên và kết nối sinh viên với doanh nghiệp. Khoa QTKD rất mong sự phối hợp và chủ động tích cực tham gia các hoạt động kết nối này từ sinh viên. 

Chi tiết mời xem file đính kèm

Trân trọng cảm ơn