e-Notice Board

 
 
Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thông báo nghỉ học giờ Tut cô Khánh môn Bank Management ngày 7 và ngày 14 tháng 10
by FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh - Tuesday, 3 October 2017, 4:13 PM
 

Chào các em.

Môn Bank management sẽ nghỉ học hai buổi Tutorial vào ngày 7 và 14 tháng 10. Lớp học bù sẽ vào các ngày 21 và 28 tháng 10 từ 7h30 sáng. Phòng học bù sẽ cập nhật vào thông báo này khi có thông tin.

FMT Admin