e-Notice Board

 
 
Thu Hoang
Triệu tập sinh viên K15 trong danh sách gửi kèm
by FMT - Hoàng Gia Thư - Thursday, 12 October 2017, 5:13 PM
 

Dear các em sinh viên K15,

Khoa QTKD - DL đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây có mặt lúc 16:15 ngày thứ 6 13/10/2017 tại điạ điểm ( 902C) để gặp Thầy Trưởng Khoa Hoàng Gia Thư nói chuyện về chương trình AMCC.

Mã sinh viên  Họ và tên Lớp
1506090071 TRẦN XUÂN THU 1D-15
1506090024 TRƯƠNG THANH HÀ 1D-15
1506090077 DƯƠNG QUỐC TOÀN 1D-15
1506090053 HÀ TIỂU MY 1D-15
1506090017 PHẠM THỊ NGỌC TRÂM 1D-15
1506090020 NGÔ THỊ GIANG 1D-15
1506090006 LÊ QUANG ANH 1D-15
1506090056 VŨ KHÔI NGUYÊN 1D-15
1506090027 NGUYỄN TRƯƠNG THANH HOA 1D-15
1506090064 BÙI THỊ PHƯỢNG 1D-15
1506090037 PHẠM THỊ LỆ 1D-15
1506090084 NGUYỄN THỊ LINH TRANG 1D-15
1504000030 BÙI DIỄM HƯƠNG 1K-15
1504000050 PHẠM THỊ NGỌC TRÂM 1K-15
1504000083 NGUYỄN THÚY QUỲNH 1K-15
1504000111 NGUYỄN THỊ Ý 1K-15
1504000027 ĐÀO THỊ QUỲNH HOA 1K-15
1504000106 ĐỖ KIM TUYẾN 1K-15
1504010093 BÙI THỊ THU TRANG 1KT-15
1504010025 TRẦN HOÀNG GIANG 1KT-15
1504010072 ĐỖ THỊ THUỲ NINH 1KT-15
1504010067 ĐINH THẢO NGUYÊN 1KT-15
1504010060 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 1KT-15
1504040082 LƯU HẠNH NGUYÊN 1TC-15
1504040057 ĐẶNG THỊ THÙY LINH 1TC-15
1504040040 LƯƠNG HỒNG HẠNH 1TC-15
1504040024 VŨ THỊ KIM CÚC 1TC-15
1504040019 BÙI LINH CHI 1TC-15
1504040081 ĐINH HƯƠNG NGUYÊN 1TC-15
1504040006 NGUYỄN KIM ANH 1TC-15
1504040041 BÙI TRỌNG ĐỨC HIẾU 1TC-15
1504040027 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 1TC-15
1404040097 Trần Cẩm Nhung 1TC-15
1504040072 HOÀNG THỊ THÚY MAI 1TC-15
1504040009 TRẦN ĐỨC ANH 1TC-15
1506090005 HUỲNH PHƯƠNG ANH 2D-15
1506090033 TRẦN ĐĂNG HUY 2D-15
1506090055 MAI THẢO NGUYÊN 2D-15
1506090029 NGUYỄN THỊ HOÀI 2D-15
1506090048 CAO HƯƠNG LY 2D-15
1506090032 NGUYỄN QUANG HUY 2D-15
1506090079 ĐỖ THỊ TRANG 2D-15
1506090016 PHAN LINH ĐAN 2D-15
1506090083 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 2D-15
1504000100 NGUYỄN THỊ THU TRÀ 2K-15
1504000025 NGUYỄN PHƯƠNG HIỀN 2K-15
1504010074 NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG 2KT-15
1504010107 NGUYỄN THỊ THU HOÀI 2KT-15
1504010035 CAO THỊ DIỆU HIỀN 2KT-15
1504010065 PHẠM THỊ NGỌC TRÂM 2KT-15
1504010084 TRẦN THỊ THIỆP 2KT-15
1504010050 KHUẤT THỊ DIỆU LINH 2KT-15
1504010015 TRẦN NGỌC BÍCH 2KT-15
1504040049 PHAN TRỊNH THU HƯƠNG 2TC-15
1504040022 NGUYỄN PHƯƠNG CHI 2TC-15
1504040039 HOÀNG THỊ THU HẰNG 2TC-15
1504040111 NGUYỄN BẢO HƯNG 2TC-15
1504040034 LÊ DIỆU HÀ 2TC-15
1504040053 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 2TC-15
1504040080 TRẦN THỊ NGỌC 2TC-15
1506090025 BÙI THỊ HIỀN 3D-15
1506090008 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 3D-15
1506090065 NGUYỄN PHƯƠNG THANH 3D-15
1506090057 ĐẶNG THỊ NGUYỆT 3D-15
1506090081 NGUYỄN QUỲNH TRANG 3D-15
1506090021 LẠI THỊ THU HÀ 3D-15
1506090012 PHÙNG TIẾN BÁCH 3D-15
1506090068 NGUYỄN THỊ THẢO 3D-15
1506090072 BÙI ANH THƯ 3D-15
1506090009 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 3D-15
1506090041 HOÀNG THI MỸ LINH 3D-15
1506090088 TRƯƠNG HÀ VY 3D-15
1504000110 MAI HƯƠNG XUÂN 3K-15
1504000059 TRẦN THANH MAI 3K-15
1504000097 PHẠM THỊ THANH THÚY 3K-15
1504000063 TRẦN TRÀ MY 3K-15
1504000006 ĐÀO MINH CHÂU 3K-15
1504000034 NGUYỄN QUANG HUY 3K-15
1504000101 ĐẬU THỊ THIÊN TRANG 3K-15
1504000081 NGÔ THUÝ QUỲNH 3K-15
1504000010 LÊ PHƯƠNG CHINH 3K-15
1504000068 LÊ THỊ NGUYÊN 3K-15
1504010016 NGUYỄN LINH CHI 3KT-15
1504010023 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 3KT-15
1504010027 LÊ THỊ HÀ 3KT-15
1504010081 NGHIÊM XUÂN THÀNH 3KT-15
1504010073 LÊ THỊ THU PHƯƠNG 3KT-15
1504010007 NGUYỄN HẢI ANH 3KT-15
1504040062 LƯƠNG LÝ LINH 3TC-15
1504040098 TẠ DIỆU NGỌC TRÂM 3TC-15
1504040096 NGUYỄN THU TRÀ 3TC-15
1504040036 NGUYỄN MINH HÀ 3TC-15
1504000073 ĐỖ MINH PHƯƠNG 4K-15
1504000038 TRẦN THANH HUYỀN 4K-15
1504000024 LƯƠNG ĐỖ KHÁNH HIỀN 4K-15
1504000008 BÙI TRẦN KHÁNH CHI 4K-15
1504000013 LÊ PHƯƠNG DIỆP 4K-15
1504000087 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH 4K-15
1504010087 NGUYỄN NGỌC KIM THU 4KT-15
1504010017 TRẦN KIM CHI 4KT-15
1504010061 LƯU THỊ HẰNG NGA 4KT-15
1504010008 PHẠM HOÀI ANH 4KT-15
1504010021 PHẠM PHƯƠNG DUNG 4KT-15
1504010037 PHẠM THỊ PHƯƠNG HOA 4KT-15
1504010040 NGUYỄN LAN HƯƠNG 4KT-15
1504010082 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 4KT-15
1504010095 LÊ THỊ THU TRANG 4KT-15
1504040090 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 4TC-15
1504040093 VŨ ĐỨC THỊNH 4TC-15
1504040021 NGUYỄN LINH CHI 4TC-15
1504040097 PHẠM THỊ NGỌC TRÂM 4TC-15
1504040011 TRẦN THỊ XUÂN ANH 4TC-15
1504040029 VŨ THÙY DƯƠNG 4TC-15
1504040018 NGUYỄN MINH CHÂU 4TC-15
1504040069 TRƯƠNG THỊ KHÁNH LINH 4TC-15
1504040107 HÀ PHƯƠNG VI 4TC-15

 

 

(Edited by FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh - original submission Tuesday, 10 October 2017, 11:45 PM)