e-Notice Board

 
 
Picture of FMT - Trương Thu Thảo
Các lớp không nộp Điểm rèn luyện S2 17-18
by FMT - Trương Thu Thảo - Wednesday, 9 May 2018, 8:18 AM
 

Update 09/5/2018: các lớp không nộp điểm rèn luyện 1D-15 và 2K-16.

=========================

Posted 12-4-2018.

Chào các bạn sinh viên,

Giáo vụ Khoa sẽ bắt đầu nhận Kết quả điểm rèn luyện kỳ 2 năm học 2017-2018 từ ngày 8h00 ngày 07/5/2018 đến 16h00 ngày 08/5/2018

Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00

Buổi chiều từ 13h45 đến 16h00

Đề nghị các em triển khai theo form mẫu đính kèm và nộp càng sớm càng tốt. (đánh giá theo niên chế Mẫu 01, 02, 03)

https://bit.ly/2vcIEbU

Note: Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện và kết quả rèn luyện sẽ được sắp xếp theo thứ tự A-Z như trong danh sách lớp trên Cổng thông tin đào tạo.

Sau 16h00 ngày 08/5/2018 Giáo vụ Khoa Quản trị kinh doanh& Du lịch sẽ không nhận kết quả điểm rèn luyện của các lớp nộp muộn.

Trân trọng.