e-Notice Board

 
 
Picture of FMT - Trần Trung
CPA Australia Khởi động Chương trình Industry Mentoring 2018
by FMT - Trần Trung - Monday, 14 May 2018, 3:50 PM
 

Là một trong số các hoạt động của CPA Australia dành riêng cho các bạn SV khá giỏi, đến nay chương trình Industry Mentoring 2018 của CPA Australia đã chính thức khởi động.

 Đây là năm đầu tiên CPA Australia phối hợp cùng với KPMG Vietnam và Grant Thornton Vietnam tổ chức chương trình này.

 Quyền lợi của Sinh viên khi tham gia chương trình với tư cách là 1 Mentee:

- Được vào thẳng vòng cuối cùng (Final Interview) trong đợt tuyển dụng Thực tập sinh của KPMG Vietnam hoặc Grant Thornton Vietnam

- Nhận được học bổng học 2 môn cơ bản của CPA Australia ngay khi trở thành Thực tập sinh của KPMG Vietnam hoặc Grant Thornton Vietnam

- Được tư vấn phát triển nghề nghiệp riêng từ các hội viên CPA Australia

 Các bước đăng ký tham gia chương trình:

  1. Nộp đơn đăng ký tham gia chương trình (CV, bảng điểm, thư giới thiệu của Trung tâm) đến email Phuong.Pham@cpaaustralia.com.au trước ngày 20/5.
  2. Tham gia bài kiểm tra sơ loại
  3. Các ứng viên đạt kết quả tốt trong bài kiểm tra sơ loại sẽ được thông báo tham gia vào buổi “matching event”, để các Mentor phỏng vấn lựa chọn Mentee.
  4. Sau khi được lựa chọn, Mentor và Mentee sẽ cùng nhau xây dựng Thỏa thuận, trong đó nêu rõ Mục tiêu cần đạt được sau 3 tháng, và các chủ đề sẽ cùng giải quyết (ví dụ như career progression, Career Opportunities, Securing a job và professional development)
  5. Các Mentee hoàn thành tốt chương trình sẽ nhận được thư giới thiệu của Mentor để vào thẳng vòng phỏng vấn cuối cùng (Final Interview) trong đợt tuyển dụng Thực tập sinh của KPMG Vietnam hoặc Grant Thornton Vietnam.
  6. Sau khi nhận được thư thông báo chính thức và trở thành Thực tập sinh của KPMG Vietnam hoặc Grant Thornton Vietnam, các Mentee sẽ được nhận học bổng của CPA Australia để học 2 môn ở cấp độ cơ bản (được tự chọn môn học).

 Thông tin về chương trình có thể xem tại: https://www.facebook.com/CPAAustraliaVietnam/posts/1070357916435414