e-Notice Board

 
 
Picture of FMT - Trần Trung
Thời khóa biểu kì hè năm học 2017-2018
by FMT - Trần Trung - Wednesday, 6 June 2018, 2:47 PM
 

Các môn trong thời khóa biểu là các môn được offer trong kỳ hè 2018. Môn STA là môn STA1.

Đăng ký lớp mở online từ 11-13/6/2018.

Phòng hoc và thời gian nộp lệ phí môn kỳ hè sẽ thông báo tới các em sau.

 

(Edited by FMT - Trương Thu Thảo - original submission Wednesday, 6 June 2018, 2:45 PM)