e-Notice Board

 
 
Picture of FMT - Trần Trung
Khảo sát sinh viên tốt nghiệp từ năm 2017 trở về trước
by FMT - Trần Trung - Friday, 8 June 2018, 2:19 PM
 

Thân gửi Anh/Chị cựu sinh viên Trường Đại học Hà Nội,
Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp ngành đào tạo và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, Trường Đại học Hà Nội triển khai khảo sát về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017. Nhà trường trân trọng đề nghị Anh/Chị cung cấp thông tin theo các nội dung dưới đây bằng cách chọn ô phù hợp hoặc điền thông tin vào các khoảng trống.

https://goo.gl/B2qsCS

Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong khảo sát hoàn toàn được bảo mật.