e-Notice Board

 
 
Picture of FMT - Trần Trung
Kỳ hè: Thời khóa biểu (có phòng học) và lịch nộp học phí
by FMT - Trần Trung - Monday, 2 July 2018, 9:09 AM
 

* Lịch nộp học phí kỳ hè: từ 2/7 đến ngày 6/7/2018. Thời gian từ 8h00 - 16h00.

Địa điểm: 106 nhà A, gặp cô Nguyệt.

Chú ý: chỉ thu học phí trong tuần đầu tiên đi học.

* Các phòng học còn thiếu sẽ bổ sung vào lịch sau.

(Edited by FMT - Hoàng Hoa Liên - original submission Wednesday, 20 June 2018, 10:24 AM)