e-Notice Board

 
 
Picture of FMT - Trần Trung
Danh sách cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia lớp Digital Marketing 4.0
by FMT - Trần Trung - Thursday, 4 October 2018, 8:30 PM
 

Thời gian tổ chức lớp học: Từ 7h30 – 17h00, Thứ Bảy ngày 06 tháng 10 năm 2018 (dự kiến Google hỗ trợ ăn trưa nhẹ)
Địa điểm: Hội trường nhà A1
Đối tượng tham gia: Là cán bộ, giảng viên và sinh viên đã đăng ký (Danh sách kèm theo)

Lưu ý: Khi tham gia lớp học, học viên cần mang theo Laptop.