e-Notice Board

 
 
Picture of FMT - Trần Trung
Khảo sát nhu cầu thông tin của sinh viên
by FMT - Trần Trung - Thursday, 11 October 2018, 11:02 AM
 

Các bạn sinh viên thân mến!
Để công tác truyền thông của Nhà trường được hiệu quả, thông tin của Nhà trường đến được với các bạn một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác nhất, Phòng Truyền thông tổ chức khảo sát nhu cầu thông tin của sinh viên trong toàn Trường. Bạn hãy dành 15 phút để trả lời Phiếu khảo sát dưới đây, giúp Nhà trường và cũng là giúp chính mình nhé.

http://bit.ly/2OjFUmu

Thời hạn khảo sát: Từ ngày 11 – 22/10/2018.

Xin cảm ơn các bạn!
Phòng Truyền thông – Trường Đại học Hà Nội