e-Notice Board

 
 
Picture of FMT - Trần Trung
Thông báo nhận hồ sơ đăng ký thi B2 khóa 2015
by FMT - Trần Trung - Tuesday, 30 October 2018, 3:06 PM
 

* Sinh viên đăng ký dự thi tại văn phòng khoa 201C từ ngày 31/10 đến trước 11h30AM ngày 02/11/2018.

* Hồ sơ đăng ký dự thi:

Sinh viên đăng ký dự thi nộp 02 ảnh 3x4, 01 bản photocopy CMTND (không cần công chứng, nhưng thí sinh cần xuất trình bản gốc CMTND khi làm thủ tục đăng ký thi và khi vào phòng thi), điền vào Đơn xin dự thi (theo file gửi kèm).

* Nộp lệ phí thi: tại phòng Tài chính - Kế toán