e-Notice Board

 
 
Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Điền thông tin cá nhân vào danh sách nộp báo cáo thực tập
by FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh - Monday, 5 November 2018, 2:57 PM
 

Chào các em,

Để thuận tiện liên hệ với sinh viên trong quá trình xét tốt nghiệp và sau khi tốt nghiệp. Tất cả sinh viên nộp báo cáo thực tập điền vào link số điện thoại và địa chỉ email thường xuyên sử dụng để Khoa có thể liên hệ với các em nhanh nhất. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qcO1YsUaJv9oWYZG46cCZdyC-rNyNh7DhruFbaXKto0/edit?usp=sharing

 

Khoa sẽ dùng danh sách này để cho sinh viên ký khi nộp báo cáo thực tập đề nghị các em điền thông tin trước khi nộp báo cáo vào ngày 8/11 này.

Trân trọng.