e-Notice Board

 
 
Picture of FMT - Hoàng Hoa Liên
SInh viên K17 kiểm tra đăng kí môn học- Năm học 2017-2018
by FMT - Hoàng Hoa Liên - Wednesday, 7 November 2018, 2:26 PM
 

Dear Students,

LINK: https://drive.google.com/open?id=1gpPrbCs-Wla4f73Gm7mSRVlJAEVKhiiW

Các em Sinh viên K17 vào LINK kiểm tra đăng kí môn học của mình Năm hoc 2017-2018. (Các bạn K17 năm học 2017-2018 thuộc khoa tiếng Anh chuyên ngành).

Trường hợp có sai sót cần điều chỉnh. Các em liên hệ trực tiếp với  cô Trang phòng 207C khoa tiếng Anh chuyên ngành để giải quyết.

( Khoa Quản trị Kinh Doanh chỉ thông báo để các em kiểm tra- không giải quyết thắc mắc)

Trân trọng 

GVK

 

 

 

(Edited by FMT - Trần Trung - original submission Tuesday, 6 November 2018, 10:38 AM)