e-Notice Board

 
 
Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Sinh viên K 15 nhận chứng chỉ giáo dục quốc phòng.
by FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh - Wednesday, 7 November 2018, 3:12 PM
 

Chào các em,

Một số bạn K15 hiện chưa lấy chứng chỉ giáo dục quốc phòng, mời các bạn có tên sau đây lên VPK gặp Ms Oanh để nhận.

1/ Nguyễn Thị Dung - 3KT15

2/ Nguyễn Phương Anh - 2K15

3/ Trương Đào Vân Hải - 1K15

4/ Ngô Thị Giang - 1D15

5/ Đỗ Bích Hà - 4TC15

FMT Admin.