e-Notice Board

General news and announcements from the Faculty of Management and Tourism


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...275   ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
Thông báo mời tham dự hội thảo Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 Thu, 15 Nov 2018, 4:48 PM
Tổng hợp điểm dùng xét làm luận văn K15 và danh sách Picture of FMT - Trương Thu Thảo FMT - Trương Thu Thảo 0 Thu, 15 Nov 2018, 4:30 PM
Cuộc thi thuyết trình bằng Tiếng Anh Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 Wed, 14 Nov 2018, 3:46 PM
Quyết định kèm danh sách v/v cấp HBKKHT học kỳ 2 năm học 2017-2018 cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2015, 2016 và 2017. Quyết định kèm danh sách miễn giảm học phí học kỳ I năm học 18-19 cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2015, 2016. Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 Mon, 12 Nov 2018, 2:40 PM
Thông báo nhận mẫu cung cấp dịch vụ BIDV Smart Banking cho khóa 2017 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 Mon, 12 Nov 2018, 10:54 AM
Tổng hợp điểm dùng để xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2018 Picture of FMT - Trương Thu Thảo FMT - Trương Thu Thảo 0 Fri, 9 Nov 2018, 11:00 AM
Sinh viên K 15 nhận chứng chỉ giáo dục quốc phòng. Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 Wed, 7 Nov 2018, 3:12 PM
SInh viên K17 kiểm tra đăng kí môn học- Năm học 2017-2018 Picture of FMT - Hoàng Hoa Liên FMT - Hoàng Hoa Liên 0 Wed, 7 Nov 2018, 2:26 PM
Điền thông tin cá nhân vào danh sách nộp báo cáo thực tập Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 Mon, 5 Nov 2018, 2:57 PM
Thông báo khẩn Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 Fri, 2 Nov 2018, 5:33 PM
Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...275   ()