Student Exchange Programs

This forum is to introduce and discuss exchange programs.

Page:  1  2  3  4  ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
Chương trình trao đổi tại ĐH Kangwon Hàn Quốc Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 Mon, 23 Oct 2017, 3:47 PM
Học bổng Erasmus tại trường Đh Palermo Italia HK 1 năm 17-18 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 Mon, 23 Oct 2017, 2:57 PM
Học bổng Erasmus tại trường Cassino Kỳ 2 năm học 2017-2018 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 Wed, 11 Oct 2017, 11:03 AM
Chương trình trao đổi Mobis Musa (Italia) Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 Mon, 5 Jun 2017, 2:22 PM
Chương trình trao đổi tại ĐH Sejong, Hàn Quốc Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 Wed, 26 Apr 2017, 10:14 PM
Chương trình trao đổi tại trường ICHEC Brussels Management Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 Fri, 24 Mar 2017, 2:36 PM
Chương trình du học hè Ochanomizu Nhật Bản Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 Fri, 24 Mar 2017, 8:30 AM
Chương trình trao đổi tại Đh Kangnung (Hàn Quốc) (2017-2018) Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 Tue, 21 Mar 2017, 1:33 PM
Chương trình trao đổi tại ĐH Quốc gia Kangwon Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 Mon, 6 Mar 2017, 3:46 PM
Học bổng Eramus+ kì 2 năm 2016-2017 tại trường ĐH Venice, Italia Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 Wed, 15 Feb 2017, 4:48 PM
Page:  1  2  3  4  ()