Liên hệ

Địa chỉ: Phòng 201, nhà C, Đại học Hà Nội

Km 9 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Address: Room 201, Building C, Hanoi University

Km 9 Nguyen Trai Road Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam

Phone: 84 (43) 5 533 560

Fax: 84 (43) 8 544 550

Email: thuhg@hanu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/FMTatHANU/

Last modified: Tuesday, 26 July 2016, 10:59 AM